skip to Main Content

Zmluvy z akého obdobia môžu byť prevzaté na riešenie?

Preskúmavame zmluvy, ktoré boli  uzatvorené v období medzi 01.05.2004 a 31.12.2015.

Je stanovená nejaká dolná hranica pridaného finančného profitu pre klienta, pod ktorú prípady neprijímame?

Žiaľ, pri výške možného finančného profitu menšej ako 1.000 EUR prípad nemôžeme prijať, a to z dôvodu, že náklady by v takomto prípade boli v nepomere k možnému výnosu.

Ktoré zmluvy sa prijímajú na preskúmanie?

V zásade každá zmluva o kapitálovom životnom poistení (so sporiacou zložkou), avšak nie zmluvy o poistení rizika.

V prípade pochybností kontaktujte našu zákaznícku linku na telefónnom čísle 00421/948 890390. Naši po slovensky hovoriaci pracovníci Vám radi pomôžu.

Čo je to pridaný finančný profit klienta a ako sa vypočíta?

Pridaný finančný profit klienta je čiastka, ktorú dostanete Vy ako spotrebiteľ od poisťovateľa vďaka našej činnosti.

V prípade existujúcich (stále trvajúcich) zmlúv predstavuje pridaný finančný profit rozdiel medzi Vami zaplateným poistným a aktuálnou odkupnou hodnotou (hodnotou investície), s prípadným pripočítaním úrokov a po odpočítaní prípadných zrážok. V prípade zmlúv, ktoré boli ukončené spätným odkúpením, je to rozdiel medzi Vami zaplateným poistným a už obdržanou odkupnou hodnotou, s prípadným pripočítaním úrokov a po odpočítaní prípadných zrážok. Naši experti Vám dokážu Váš možný finančný profit vypočítať.

V prípade otázok si vyžiadajte prostredníctvom našej webovej stránky kontakt na Vášho lokálneho poradcu.

Čo mi bude v prípade úspechu vyplatené?

Po úspešnom vrátení plnenia Vám bude vyplatených 65% z pridaného finančného profitu klienta. Ako vidíte, môžete len získať. My, ako LVA24, si ponecháme len 35%, pričom nesieme celé riziko procesu a nákladov. Vždy však len zo sumy, ktorú získate naviac.

Musím na začiatku niečo zaplatiť?

Nie.

Aké podklady musím LVA24 poskytnúť?

V zásade platí výrok: “Čím viac, tým lepšie.“ Aby sme mohli podať žalobu za Vás bezplatne, potrebujeme návrh poistnej zmluvy, poistnú zmluvu (poistku), všeobecné poistné podmienky, doklad o výške zaplateného poistného, ako aj aktuálny stav hodnoty investície resp. pri vypovedaných zmluvách už vyplatenú čiastku.

Ako dlho bude trvať celý proces?

Presná odpoveď nie je možná, pretože dĺžku súdnych konaní nie je možné vopred stanoviť. Vec môže byť postúpená na vyššie súdne inštancie, čo si môže niekedy vyžiadať viac času. Odhad je však okolo 2 rokov od podania žaloby.

Môžem požadovať vrátenie plnenia aj zo zmlúv o životnom poistení, ktoré slúžia na zabezpečenie úveru?

Áno, súhlas banky, ktorá je veriteľom, vopred zabezpečíme.

Práve pri týchto finančných  produktoch je možný finančný profit klienta často vysoký!

Môžem požadovať vrátenie plnenia aj zo zmlúv o životnom poistení, ktoré sú už vypovedané alebo pri ktorých sa poistné neplatí?

Z pohľadu podania žaloby to nehrá žiadnu rolu. Získanie možného finančného profitu sa zakladá na nesprávnom poučení o práve na odstúpenie od zmluvy a nemá nič spoločné s aktuálnym stavom zmluvy.

Môžem sa porozprávať s poradcom, resp. sa informovať osobne?

Keďže sme lídrom na trhu, ponúkame osobné poradenstvo na celom Slovensku.

Čo rozumiete pod pojmom procesne spoločenstvo tzv. „hromadná žaloba“ ?

Na základe vzorových žalôb sa prípady, ktoré sme zaradili do kategórie „Hromadná žaloba“, žalujú spoločne.

Môže byť môj prípad odmietnutý?

Žiaľ, v niektorých prípadoch sa to môže výnimočne stať.

Napríklad pri nedosiahnutí dolnej hranice možného finančného profitu klienta vo výške 1.000 EUR alebo ak sa poučenie o odstúpení od zmluvy uskutočnilo správne.

Back To Top